Plantážní pěstování

Pro zájemce o plantážní velkopěstování paulownie jsme připravili tuto stránku, která vám poskytne základní informace o založení plantáže, péči o stromy a sklizeň. Pokud uvažujete o založení paulowniové plantáže, prosím objednejte si sazenice již nyní, abychom požadované množství zahrnuli do výsevního plánu pro rok 2016.
 

Příprava pozemku

Před výsadbou je potřeba pozemek upravit ideálně hlubokou orbou a následně rotavátorem či bránami. Půda se tím nakypří, provzdušní a získá zelené hnojivo ze stávajícího porostu. Dobré je odstranit nerovnosti pozemku, abychom si zajistili bezproblémový vjezd techniky. Kdo chce použít herbicidní postřik na odstranění plevele, je to možná varianta. Ekologičtější variantou je zanechat pozemek bez postřiku, avšak v tomto případě je potřeba počítat s tím, že prostor mezi stromy bude nutno vysekávat. Posekaný rostlinný materiál lze kompostovat přímo na pozemku a použít na přihnojení stromů příští rok. Posekaný materiál lze použít jako mulčovací hmotu kolem stromů. Další variantou je pořízení stáda oveček, které budou sekací práci dělat za vás. V tomto případě je stromky je nutné zabezpečit ochranou kolem kmínků. Doporučujeme plantáž oplotit buď klasickým pletivem nebo elektrickým ohradníkem proti čtyřnohým i dvounohým škůdcům.
 
 
 

Výsadba

Budeme vysazovat dobře zakořenělé sazenice paulownie do čtyřsponu nebo do trojsponu. Vzdálenost mezi stromy určíme podle záměru - při vysazování na biomasu je spon 2x4 a při vysazování na kmeny 4x4 metry. Čtyřmetrové mezery mezi řádky jsou potřeba kvůli vjezdu techniky. Můžeme zvolit řádky 4-2-2-4 nebo 4-2-2-2-4. Pokud zvolíte výsadbu do neupraveného pozemku (louky), doporučujeme kolem stromku umístit geotextilii, která zabrání prorůstání plevele a udrží vláhu. Ideální je instalace kapkové závlahy na celém pozemku, neboť rostlina využívá dvojitou fotosyntézu a v prvních třech letech je náročná na přísun vody. Pokud nemáme možnost kapkové či jiné automatické závlahy, je nutné stromům provní tři roky dodávat vodu jinak. Podle našich zkušeností je přírůstek hmoty přímo úměrný množství závlahy. Detailní informace o vlastní výsadbě ZDE.

 

Péče o stromy

První rok: jakmile začnou koncem dubna a začátkem května prorážet první pupeny, je třeba vybrat nejsilnější pupen a ostatní vylámat. Zaschlý vrchol sazenice ostřihneme. Paulownie vytvoří z pupenu, který jsme zanechali, nový kmínek. Během vegetace vylamujeme boční výhony a tím nutíme paulownii vytvořit rovný kmen bez suků. Přírůstek první rok 1-3m. Druhý rok: Postup je stejný jako prvním rokem, to znamená vylamujeme boční výhony, kam až dosáhneme. Na konci druhé sezony by měla paulownie při správné péči dosáhnout 3-6 metrů výšky. Třetí rok: stále vylamujeme boční výhony a tím strom nutíme dát veškerou energii do růstu a tvorby dřevní hmoty. Třetím rokem paulownie zakládá korunku a připravuje si květové pupeny. Dosažená výška 6-8m, obvod kmínku 25cm. Tento rok po dokončení vegetace můžeme již porážet stromek na biomasu. Další roky: Vylamujeme případné boční výhony na kmeni, zálivka již není nutná, strom si bere vláhu z rozsáhlého kořenového vlášení. Čtvrtým a dalším rokem paulownie kvete nádhernými fialovo růžovými květy. Je vhodné si na dobu kvetení (duben-květen) přistavit na plantáž včelstva. Uvádí se, že včely jsou schopny z jednoho kvetoucího stromu vyrobit až 50kg medu.
 
 

Sklizeň

 
Pěstujeme-li paulownie na kmen, záleží na nás, kdy se rozhodneme strom porazit. Zjistěte si u odběratele, o jakou šířku kmenu je největší zájem. Můžeme zvolit variantu probírky, to znamená, že budeme nejdříve kácet každý druhý nebo třetí strom v řádku a ostatní stromy necháme dorůstat. V tuto dobu oceníme 4 metry široké řádky, kudy snadno projedeme manipulační technikou. Vpravo na obrázku vidíme, co se stane s pařezem, který zbyl po pokáceném stromu. Paulownie vyrazí pruty z kořenů a roste znovu! My necháme pouze jeden nejsilnější prut a ostatní vyříštípneme. Výhonek časem zavalí pařez a roste nový strom. Kvalita růstu "druhé várky" je daleko dynamičtější, neboť strom má již vytvořen kořenový systém a veškerou svou energii dává do nového růstu.
 
 
 
 
 

Poznámky

Naše zahradnictví má zatím praktické zkušenosti se tříletými rostlinami paulownie. Stromy vyrostly tak, jak uvádíme, bez problémů přezimovaly a neměli jsme žádné zkušenosti se škůdci. Další vývoj budeme aktuálně uvádět na našich stránkách. Nikomu nedáváme záruku, že za pět let bude mít tisíce kubických metrů stavebního nebo palivového dřeva, neslibujeme zázraky. Jsme si vědomi toho, že pěstování čehokoliv sebou nese rizika od nevyzpytatelného počasí přes škůdce, nemoci, zamořené prostředí, vandalismus a další nástrahy. Avšak určité riziko je u každého podnikání. Naší filosofií je, že i kdyby se nám podařilo vypěstovat jen několik stromů, přinese to užitek všem v podobě čistšího vzduchu, udržení spodní vody, potravy pro včely a v neposlední řadě estetický zážitek.
Při zakládání plantáže nabízíme odbornou pomoc. Hodně úspěchů!