tvorka koupacího jezírka v praze

cílem úpravy bylo vybudovat jezírko s koupací zonou s možností relaxu i odpočinku ducha.

podmínkou byl umístění meditačního kamene v blízkosti vodopádu acitlivé osázení rostlinami.